Najdite si svoju lekareň

Projekty

AMEPRA
www.amepra.com

Nadácia Academia Medica Pragensis bola založená s úmyslom podporiť vzdelávanie lekárov a pracovníkov v zdravotníctve v Českej republike a udržať krok s vedeckým lekárskym výskumom na medzinárodnej úrovni. Nadácia k týmto cieľom prispieva nielen usporiadavaním odborných seminárov, ale tiež podporou mladých lekárov (udeľovaním štipendií a cien za najlepšie práce v odbore) či prispievaním k vydávaniu odborných publikácií.

Nadácia Academia Medica Pragensis bola založená s úmyslom podporiť vzdelávanie lekárov a pracovníkov v zdravotníctve v Českej republike a udržať krok s vedeckým lekářskym výskumom na medzinárodnej úrovni. Nadácia k týmto cieľom prispieva nielen usporiadavaním odborných seminářov, ale tiež podporou mladých lekárov (udeľovaním štipendií a cien za najlepšie práce v odbore) či prispievaním k vydávaniu odborných publikácií.

Česká lekárska akadémia
www.amepra.com

združuje popredné osobnosti zo všetkých medicínskych odborov v Českej republike. Akadémia vydáva stanoviská k závažným problémom, udržuje styky s partnerskými akadémiami na medzinárodnej úrovni, podáva iniciatívne návrhy v oblasti lekárskeho vzdelávania, vyhlasuje ceny a štipendiá atď. firma MUCOS Pharma CZ, s.r.o. je Generálnym partnerom Českej lekárskej akadémie za rok 2004.

Pri príležitosti zahájenia činnosti Českej Lekárskej akadémia bol pod záštitou prezidenta republiky Václava Klausa usporiadaný slávnostný koncert Českej filharmónie v Dvořákovej sieni Pražského Rudolfína. Viac informácií ... 

NADACE SUE-RYDER
www.sue-ryder.cz

Medzinárodná Nadácia Sue Ryder (v roku 2000 premenovaná na Sue Ryder Care) bola založená Angličankou Lady Sue Ryder v roku 1953, ako odpoveď na utrpenie, ktoré priniesla druhá svetová vojna. Sue Ryder je skupinou celosvetovo fungujúcich nezávislých charitatívních organizácií založených podľa zákonov jednotlivých krajín. V súčasnosti pomáha v 13 krajinách sveta. Pod spoločným menom Sue Ryder tieto charitatívne organizáce poskytujú starostlivost potrebným; spojuje ich spoločná filozofia rešpektu k jedincovi a k jeho potrebám. Domovy a ošetrovateľské jednotky vybudované nadáciou sa starajú o chorých s roztrúsenou sklerózou, o onkologických, o starých a dlhodobo nemocných, o opustených a umierajúcich, HIV pozitívních, sústreďujú svoju starostlivost na handicapovaných a na ich začlenenie do spoločnosti. Domovy Sue Ryder sú vo svete vysoko vážené pre láskavú a profesionálnu starostlivost, ktorej sa ich rezidentom dostáva.

Spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., bola 24. septembra 2003 v rezidencii veľvyslanca USA v Českej republike Craiga R. Stapletona udelená prestížna cena VIA BONA za dlhodobé partnerstvo a významnú podporu spoločnosti Domov Sue Ryder, ktorá sa stará o ťažho postihnutých seniorov. Více informací ... 

UMENÍM K SLOBODE
www.audabiac.cz

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je hlavným partnerom medzinárodného projektu "Umením k slobode". Jeho cieľom je vytvárať pre deti z detských domovov tiež prostredie, v ktorom by sa mohla čo najviac prirodzenou cestou rozvíjať ich pozitívna identita, vedomie vlastného ja a vlastné hodnoty. Projekt realizuje občianske združenie Audabiac, ktorého členom sú súkromné osoby a inštitúcie z Českej republiky a Francúzska. Starodávna osada Audabiac v juhofrancúzskej Provence bola rekonštruovaná, aby cez prázdniny mohla slúžiť deťom z detských domovov v Českej republike. Nie je to ale obvyklý letný tábor ani ozdravací pobyt pri mori. Deti pracujú v tvorivých dielňach, ktoré vedú poprední českí umelci - maliari, sochári, hudobníci, herci, fotografi a filmári. Deti tak mĂ´žu nenásilnou formou sledovať proces vzniku umeleckého nápadu a jeho realizácie a priamo na mieste zažiť skúsenosť slobodnej tvorivej práce. A hlavne o to ide, pretože práve v podmienkách detských domovov je možnosť slobodného rozvoja osobnosti v porovnaní s prirodzeným ovzduším rodiny značne obmedzená. Projekt si ďalej kladie za cieľ pomáhať pri začleňovaní týchto detí do spoločnosti aj po skončení ich pobytu v detskom domove.

Facebook

Kde kúpiť


Enzymoterapia, Imunita, Online Lekáreň Pilulka24.sk

Nabídka

Liek pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003
Generálny partner Českej lekárskej akadémie pre rok 2004.
Prevenzym.cz   Phlogenzym.cz   Mucos.cz   Wobenzym.cz   Lymfedem.cz
Právne súvislosti - Login