Zápaly močových ciest a mužských pohlavných orgánov

Urologické a andrologické ochorenia
(ochorenia močového ústrojenstva a mužských pohlavných orgánov)

Lieky systémovej enzýmoterapie sa uplatňujú aj v liečbe zápalov močových ciest, ktoré sa početnosťou výskytu radia hneď za zápaly dýchacích ciest.
Už relatívne mladí muži okolo štyridsať rokov môžu mať problémy s prostatou (predstojné žľazy) a jej zápalmi. Zápaly prostaty často prechádzajú do chronicity a sú doprevádzené množstvom potiaži (napr. bolesťami pri močení, bolesťami a tlakom za lonovou kosťou, potiažami v sexuálnom živote atď.). Liečba liekmi systémovej enzýmoterapie (podľa povahy ochorení v kombinácii s antibiotikami alebo aj bez nich) napomáha vyliečeniu alebo výraznému ústupu potiaži.

Zápaly močového mechúra, močovej trubice

  • spravidla sa jedná o bakteriálne zápaly, ktorých pôvodcom sú stále častejšie nebezpečné baktérie typu chlamýdií
  • Ak nie sú dokonale vyliečené, často sa opakujú a prechádzajú do chronického stavu
  • Wobenzym nielen že zvyšuje účinnosť antibiotickej liečby a tým aj pravdepodobnosť vyliečenia, ale posilňuje tiež odolnosť pacienta voči prípadným opakovaným infekciám
Najdite si svoju lekareň

Štúdie

Zápaly prostaty

60 nemocných s akutním nebakteriálním zápalom prostaty bolo léčeno Wobenzymom v dávce 3 krát 5 tabliet denne . V priebehu čtyřtýdenné liečby došlo u 45% pacientov k vyliečeniu a u 29% k významnému zlepšenie stavu (zmírnění bolesti v tříslech vyzařující do varlat, zlepšenie sexuální funkce, zlepšenie rentgenových nálezů, usnadnění průtoku moči apod.). U 10% nemocných došlo pouze k mírnému zlepšenie a len u 16% pacientov nebylo ochorení liečbou ovlivněno.


Účinosť liečby zápalu Wobenzymom


Zápaly močových ciest

U 28 nemocných sa zápalom močového mechúra a 28 nemocných, u ktorých bol tento zápal doprovázen zápalom ledvinné pánvičky, bola kombinovaná liečba antibiotikem či chemoterapeutikem s podávaním Wobenzymu. Podpůrná liečba Wobenzymom vo všetkých prípadoch zvyšovala účinnosť antibiotiká či chemoterapeutika (najmenej o 10%, najviac o 40%). Liečba Wobenzymom mala příznivý vliv na ústup potiaži, příznačných pre uvedená ochorení. Čtyři týdny po zahájenia liečby u 80% pacientov užívajících Wobenzym vymizela přítomnosť baktérií v moči, došlo aj k normalizaci funkce ledvin a laboratorních hodnot.


Další klinické štúdie

Jedna skupina mužů aj žien sa zápaly močových ciest či pohlavných orgánov vyvolanými chlamýdiemi bola léčena antibiotikami, druhá skupina sa stejným ochorením dostávala k antibiotikám navíc Wobenzym.

Závěr štúdie: Ve skupině pacientov léčených antibiotikami bolo vyléčeno 61,4% osôb, zatímco v skupině, ktoré bola podávaná antibiotiká s podporou Wobenzymu, sa podíl vyléčených zvýšil na 92,3%. Co je tak zvlášť významné, u žiadneho z pacientov vyléčených antibiotikami s podporou Wobenzymu nedošlo v priebehu tří mesiacov k opakovanie zápalov.

Dávkovanie

Pri zápaloch močových ciest, prostaty (predstojné žľazy) sa podává Wobenzym v dávce 3 x 3 až 3 x 5 dražé denne až do ustúpenia príznakov (v počátku liečby dáváme prednosť vyšší dávce). V počátku liečby dáváme prednosť vyšší dávce. U zápalových ochorení Wobenzym nenahradzuje liečbu antibiotikami, ale zvyšujú jej účinnosť.

Kde kúpiť


Enzymoterapia, Imunita, Online Lekáreň Pilulka24.sk

Facebook

Liek pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003
Generálny partner Českej lekárskej akadémie pre rok 2004.
Prevenzym.cz   Phlogenzym.cz   Mucos.cz   Wobenzym.cz   Lymfedem.cz
Právne súvislosti - Login