Zápaly ženských pohlavných orgánov

Gynekologické ochorenia
(ochorenia ženských pohlavných orgánov)

Zápal je najčastejší problém, s ktorým sa ženy objavujú v ordinácii gynekológa. Môžu to byť zápaly vnútorných pohlavných orgánov (pošvy) aj zápaly pohlavných orgánov vnútorných - vajcovodov, vaječníkov a maternice. V poslednej dobe narastá výskyt chronických zápalov so všetkými ich dôsledkami - chronickými bolesťami, zrastami aj neplodnosťou. Kombinácia systémovej enzýmoterapie s antibiotikami významne zvyšuje účinnosť liečby týchto zápalov.

Od každodenných problémov po riziko neplodnosti

 • Zápaly maternice, vaječníkov a vajcovodov ohrozujú predovšetkým ženy vo veku od 20 do 35 rokov
 • Ak nie je zápal celkom vyliečený, často sa vracia a môže prejsť do chronického stavu
 • Približne 12% žien trpí po prvom zápale neplodnosťou
 • Hrozba neplodnosti sa výrazne zvyšuje s každým ďalším zápalom

Príčiny gynekologických zápalov

 • Príčinou gynekologických zápalov sú najčastejšie baktérie
 • Stále častejšie (vo viac ako 1/3 prípadoch) to sú baktérie typu chlamýdií
 • Hlavne ochorenie chlamýdiami je mimoriadne úporné a často sa opakuje, alebo pretrváva v chronickej forme
 • Chronický zápal môže byť príčinou neplodnosti

Ako zápaly liečiť?

 • Najlepšie vždy pod dohľadom odborného lekára
 • Hlavným liekom v boji proti baktériam sú antibiotiká
 • Nie vždy je však liečba antibiotikami, hlavne u chlamýdiových infekcií, dostatočne účinná
 • Účinnosť antibiotík je vhodné podporiť používaním Wobenzymu

Wobenzym pomáha pri liečbe zápalov

 • Wobenzym nenahradzuje antibiotickú liečbu, umožňuje však lepší prienik antibiotík do zápalom zasiahnutých tkanív, a tým zvyšuje ich účinnosť
 • Wobenzym výrazne znižuje riziko prechodu zápalov do chronického stavu
 • Pri úporných chlamýdiových infekciách Wobenzym výrazne zvyšuje účinnosť liečby a pravdepodobnosť vyliečenia

Štúdie

56 pacientek s akutním zápalom vajcovodov a vaječníkov bolo zařazeno do dvojito zaslepené klinické štúdie, v ktoré bolo 28 pacientek léčeno 7 dní antibiotikem společně s Wobenzymom. Dalších 28 pacientek dostávalo k stejnému antibiotiku placebo. Podávaní Wobenzymu alebo placeba pokračovalo po ukončení antibiotické liečby ešte ďalší tři týdny.
Efekt liečby bol hodnocen podľa zlepšenie obecných príznakov zápalu (teploty, sedimentace, zmeny v krvným obraze) a podľa zlepšenie príznakov zápalu gynekologického (výtok, bolesť a zdurenín v oblasti vajcovodov a vaječníkov pri vyšetření pohmatem).
Pri liečbe kombinací antibiotiká a Wobenzymu bolo zaznamenáno u významne vyššího procenta pacientek zlepšeniu všech jednotlivě sledovaných ukazateľov zápalu aj souhrnného hodnotení týchto ukazateľov (tzv. sumární skóre).

Další klinická štúdie
Jedna skupina mužů aj žien sa zápaly močových ciest či pohlavných orgánov vyvolanými chlamýdiemi bola léčena antibiotikami, druhá skupina sa stejným ochorením dostávala k antibiotikám navíc Wobenzym.

Závěr štúdie: Ve skupině pacientov léčených antibiotikami bolo vyléčeno 61,4% osôb, zatímco v skupině, ktoré bola podávaná antibiotiká s podporou Wobenzymu, sa podíl vyléčených zvýšil na 92,3%. Co je tak zvlášť významné, u žiadneho z pacientov vyléčených antibiotikami s podporou Wobenzymu nedošlo v priebehu tří mesiacov k opakovanie zápalov.

Najdite si svoju lekareň

Kde kúpiť


Enzymoterapia, Imunita, Online Lekáreň Pilulka24.sk

Facebook

Dávkovanie

Pri zápaloch v oblasti ženských pohlavní orgánov sa podává Wobenzym v dávce 3 x 3 až 3 x 5 dražé Wobenzymu denne až do ustúpenia príznakov (v počátku liečby dáváme prednosť vyšší dávce).
U zápalových ochorení Wobenzym nenahradzuje liečbu antibiotikami, ale zvyšujú jej účinnosť.
Pred začiatkom liečby je nutné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom!

Liek pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003
Generálny partner Českej lekárskej akadémie pre rok 2004.
Prevenzym.cz   Phlogenzym.cz   Mucos.cz   Wobenzym.cz   Lymfedem.cz
Právne súvislosti - Login