Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
 1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
 2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
 3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz

CHIRURGIA, TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA

V liečbe chirurgických ochorení je na prvom mieste vždy chirurgické riešenie!! Ostatné postupy majú vždy úlohu adjuvantnú. Fibrinolytický účinok by mohol negatívne ovplyvniť hojenie anastomózy alebo účinnosť tkanivového lepidla. V takých prípadoch sa odporúča zahájiť terapiu až po normalizácii GIT pasáže!!

VHODNÉ OBLASTI POUŽITIA
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁPALY MÄKKÝCH TKANÍV
(AKUTNÉ, CHRONICKÉ
A RECIDIVUJÚCE)

 • abscesy
 • flegmóny
 • píštele
 • panaricia
 • hojenie per secundam intentionem


3 x 5 drg.
do ustúpenia príznakov.
S ústupom potiaži je možné
znížiť na 3 x 3 drg. -
u chron. a recidiv.
zápalov dlhodobo.

Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok


3 x 3 až 4 drg./deň
sa zmiernením príznakov znížiť na 3 x 2 drg.

Deti:
1 drg./10 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok

U bakteriálnych zápalov liečba SET nenahradzuje liečbu antibiotikami , ale pri súčasnom podávaní zvyšuje účinnosť liečby.
U akútnych stavov je vhodnejšie preparát Phlogenzym. Wobenzymu sa dává prednosť u chronických a recidivujúcich zápalov.

TRAUMY

 • hematómy
 • distorzie
 • kontúzie
 • luxácie
 • fraktúry


3 x 10 drg. až 3 x 5 drg.

Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok


3 x 4 drg., sa zmiernením príznakov možno znížiť na
3 x 2 drg. - do zhojení.

Deti:
1 drg./10 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok

Prevencia a liečba otokov.
Prevencia fixačných komplikácií.

POOPERAČNĂŤ STAVY

 • otoky
 • hematómy
 • hojenie per secundam intentionem
 • pooperačné výpotky


3 x 10 drg.
postupne znížiť na
3 x 5 drg. až 3 x 3 drg. do ustúpenia príznakov

Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok


3 x 3 až 4 drg.
Po ustúpení akútneho stavu:
3 x 2 drg.

Deti:
1 drg./10 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok

Podávanie lieku je možné zahájiť 2 až 3 dni pred operáciou s vynechaním v deň
operácie. S nástupom plného perorálneho príjmu je možné pokračovať v rovnakej dávke do zhojenia.

Profylaxia je vhodná hlavne u diabetikov, imunosuprimovaných či onkologických pacientov a u obéznych.

V liečbe pooperačích stavov je vhodnejší Phlogenzym.
PROFYLAXIA ZÁPALOVÝCH KOMPLIKÁCIÍ
Dospelí: 3 x 5 drg. Dospelí: 3 x 2 drg.

LYMFEDÉMY

" po lymfadenitidách
- po lymfadenektomiách
- pri malignitách


3 x 7 drg. po dobu
4 až 5 týždňov postupne
znížiť na 3 x 5
až 3 x 3 drg.
najmenej
po dobu 8 týždňov,
podrobnějí viď
lymfológia
  Efekt prináša len dlhodobá terapia najlepšie v kombinácii s manuálnou lymfodrenážou a fyzioterapiou.

Celkovú dennú dávku je možné rozdeliť na 2 až 3 jednotlivých dávok.

 

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003