Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


CHIRURGIA, TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA

Gastroenterológia

V gastroenterochirurgii je stredom intenzívneho klinického výskumu jedno z nejobávanejších chirurgických ochorení brucha - akútna pankreatitída. Práca profesora Mosera z rakúskeho Grazu z 80. rokov poukazujú na zníženie mortality, raných aj neskorších komplikácií akútnej pankreatitídy aj zníženie počtu následných chronických foriem pri systémovej aplikáci proteolytických enzýmových zmesí. Od roku 1974 rozšíril vtedy bežný terapeutický algoritmus o enzýmový prípravok Wobe-Mugos a podával ho rektálne 66 pacientom. "Z týchto nemocných, medzi ktorými sa vyskytovaly aj vôbec najťažšie priebehy akútnej pankreatitídy, zomrel jediný: 72-ročná žena, ktorá mala okrem obštrukčnej žltačky ešte ťažkú cukrovku". Toľko citácia pôvodnej práce profesora Mosera z roku 1977. Iste je možné tomuto záveru vytknúť niekoľko nedostatkov z hľadiska súčasnej klasifikácie jednotlivých foriem akútnej pankreatitídy. Faktom ostáva, že aj u nás majú niektorí lekári s aplikáciou enzýmových preparátov v tejto indikácii už osobné skúsenosti.
Nešpecifické črevné zápaly sú samozrejme veľmi komplikovanou oblasťou gastroenterológie, hlavne pre vysoké riziko ťažko zvládateľných komplikácií. Ako však opakovane referuje Neuhoferová, Fanta, Waldová a ďalší domáci autori, dochádza pri liečbe kožných, kĺbnych či očných symptomóv systémových chorôb (M. Crohn) k zníženiu počtu stolíc a k zlepšeniu celkového stavu pacientov. Jedná sa však len o kazuistické správy.
V roku 1979 Werk a Chappa-Alvarez dosiahli výraznéurýchlenie hojenia rán po proktologických operáciach. Skupina 15 pacientov, ktorým bola k štandardnej liečbe pridaná wobenzymová masť, bola porovnávaná s rovnako veľkou skupinou liečenou len štandardným postupom. Ako hodnotiace kritéria pre proces hojenia počas 15-dňovej liečby slúžila bolestivosť, edém, sekrécia, krvácanie z rany a zjazvenie. Ak to bolo možné, bolo realizované histologické vyšetrenie. U pacientov s Wobenzymom sa počet polymorfonukleárnych leukocytov v operačnej rane počas niekoľkých dní strojnásobil. Monocyty sa zvýšili o 100%, čo svedčilo o nastupujúcom granulačnom procese. Hojenie bolo oproti kontrolnej skupine urýchlené o 40% a intenzita bolesti sa výrazne znížila. Klinické potiaže nemocných zmizli úplne počas 40-50 dní, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny trvali 100dní . Konzervatívna liečba akútne zapálených hemoroidov Wobenzymom dražé je metódou voľby s veľmi dobrým efektom. Liečba enzýmami prinese aj pomerne rýchlu úľavu a skráti nevyhnutnú dobu liečenia.

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003