Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


Pomáhame druhým

Vedľa svojich ekonomických aktivít a sústavnej spolupráce v oblasti vedy a praktickej medicíny sa spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o., od počiatku svojej existencie výrazne podieľa na projektoch v sociálnej a kultúrnej oblasti. Je aktívnym členom záujmového združenia Business Leaders Forum, združujúceho významné domáce a medzinárodné spoločnosti v ČR, ktoré sa hlásia k myšlienke občianskej a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Umením k slobode
Cieľom projektu "Umením k slobode" je pomáhať vytvárať pre deti z detských domovov také prostredie, v ktorom by sa mohla čo najviac prirodzenou cestou rozvíjať ich pozitívna identita, vedomie vlastného ja a vlastné hodnoty. Projekt realizuje občianské združenie Audabiac, ktorého hlavným sponzorom je spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o. Starobylá tvŕdz Audabiac v juhofrancúzskej Provance bola rekonšruovaná, aby cez prázdniny mohla slúžit deťom z detských domovov v Českej republike. Na tvŕdzi ich vždy na určitú dobu navštevujú poprední českí umelci. Deti tak môžu sledovať proces vzniku umeleckého nápadu a jeho realizácie a v rámci priamo na mieste usporidaných workshopov zažiť skúsenosť slobodnej tvorivej práce.

 

Podpora Domova Sue Ryder
Už začiatkom 90. rokov sa spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o., stala partnerom svetoznámej Nadácie Sue Ryder. Domov Sue Ryder v Prahe sa v súčasnej dobe stará o ťažko postihnutých seniorov a je zároveň živým komunitným centrom. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžila o dokončenie rekonštrukcie Domova Sue Ryder a spolupracuje s ním aj teraz pri výstavbe centra pre seniorov s Alzheimerovou chorobou. Za tieto aktivity spoločnosť obdržala koncom roka 2003 prestížnu cenu VIA BONA.


Domov Sue Ryder v Prahe navštívil zakladateľ Business Leaders Forum a patrón Nadácie Sue Ryder princ Charles. Druhý zľava predseda správnej rady MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Ing. Jiří Wald)


Generálny riaditeľ MUCOC Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Z. Masinovský, CSc., pri prevzatí ceny VIA BONA v rezidencii veľvyslanca USA Craiga R. Stapletona


Ďalšie aktivity MUCOS Pharma CZ, s.r.o., v neziskovej oblasti:

  • pomoc detským domovom po povodniach v r. 1997 na Morave
  • sponzorský dar Spoločnosti všeobecného lekárstva vo výške 1 mil. Kč pre ordinácie praktických lekárov postihnutých povodňami v r. 2002
  • dlhoročá podpora činnosti Ligy proti rakovine Praha a občianskych združení ARCUS, Mamma Help a ŽAP
  • hlavný partner projektu Manažérom vlastného zdravia
  • podpora vzdelávania v zdravotníctve, sponzorský dar vo výke 500.000 Kč Nadácii Academia Medica Pragensis

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003