Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


PROTEOLYTICKÉ ENZYMY ZVYŠUJÚ VYUŽITEĽNOSŤ ANTIBIOTÍK

Luerti a Vignali (1978) do svojej štúdie zahrnuli 54 pacientok indikovaných k gynekologickým operačním výkonom. Rozdelili ich do šiestich skupín. Prvej skupine pacientok bolo podaných 500 mg amoxicilínu s placebom, druhej skupine amoxicilin s 80 mg bromelainu, tretej skupine amoxicilín s 50 mg indometacinu. Ďalšie tri skupiny dostávali podľa rovnakého schématu miesto amoxicilinu 500 mg tetracyklinu.
Všetky látky boli podané perorálne tri hodiny pred operáciou, kedy bola takisto prvý krát odobraná krv. Ďalšia krvná vzorka bola odobraná v dobe podväzu aferentných ciev vyberaného orgánu spolu s excudziou tkanivových vzorkov, tj. 3 hodiny po aplikácii liekov. Posledný odber bol vykonaný tri hodiny po skončení operácie (6 hodín po aplikácii liekov).

Z grafu je zrejmé, že plazmatická koncentrácia antibiotík je v prítomnosti bromelainu vyššia ako u ostatných skupín.

Množstvo antibiotík v tkanive maternice, túb aj v ováriu je v skupine, ktoré dostávali naviac bromelain, signifikantne zvýšené v porovnaní so skupinami, ktoré dostávaly antibiotikum spolu s placebom alebo indometacinom.

PROTEOLYTICKÉ ENZYMY ZVYŠUJÍ VYUŽITEĽNOSŤ ANTIBIOTÍK
V poslednej dobe sa kombinácie Wobenzymu s antibiotikami (vibramycinom, monocyklinom a tarividom) osvedčila Suchichovi a spol. (1997) v liečbe urogenitálnych zápalov spôsobených chlamýdiami, mykoplazmatami a ureaplazmatami.
Do štúdie bolo zahrnutých 121 žien a 106 mužov (dôkaz chlamýdiovej infekcie bol u všetkých vykonaný pomocou PCR. Randomizáciou boli vytvorené 3 skupiny:

  • 29 mužov + 41 žien : pacienti dostávali ATB - 10 dní
  • 39 mužov + 40 žien : pacientom bola podávaná ATB v polovičnej dávke a chymotrypsín aj.m. - 20 dní
  • 38 mužov + 40 žien : ATB - polovičná dávka + Wobenzym 15 drg. /deň - 20 dní

Po ukončení liečby boli pacienti ďalej sledovaní a kontrolné vyšetrenie bolo vykonané po 2 a po 12 až 14 týždňoch.

Ako je zrejmé z grafu, liečba antibiotikami v polovičnej dávke v kombinácii s proteinázami v intramuskulárnej a perorálnej forme bola účinná vo viac ako 90% (u kontrolnej skupiny v 61%).
Intramuskulárna aplikácia chymotrypsínu bola ale u 10% pacientov spojená s výskytom nežiadúcich účinkov.

Sukhikh et al., int. J. Immunotherapy, 1997

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003