Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


ŠPORTOVÁ MEDICÍNA

V liečbe chirurgických ochorení je na prvém mieste vždy chirurgické riešenie!!
Ostatná postupy majú vždy úlohu adjuvantný.

VHODNÉ OBLASTI POUŽITIA
WOBENZYM
PHLOGENZYM
POZNÁMKY

ZÁPALY SPOJENÉ
S CHRONICKÝM
PŘETEŽOVÁNÍM
POHYBOVÉHO
SYSTÉMU

- tendinitídy
- tendovaginitídy
- entezopatie
- epikondylitídy
- periartritídy


3 x 5 drg. do ustúpenia príznakov.
S ústupom potiaží je možné
znížiť na 3 x 3 drg. -
u chron. a recidiv.
zápalov dlhodobo

Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok


3 x 3 až 4 tbl./deň
sa zmiernením m príznakov znížiť na 3 x 2 tbl.

Deti:
1 tbl./10 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok

U bakteriálnych zápalov liečba SET nenahradzuje liečbu antibiotikami , ale pri súčasnom podávanie zvyšuje účinnosť liečby. SET je vhodnou alternatívou dlhodové liečby nesteroidními antireumatiky.
U akútnych stavov je vhodnejšie preparát Phlogenzym. Wobenzymu sa dává prednosť u chronických a recidivujúcich zápalov.

TRAUMATA

- hematómy
- distorze
- kontuze
- luxace
- fraktury


3 x 5 až 10 drg.

Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok


3 x 4 tbl., zmiernením príznakov
možno znížiť na
2 x 2 tbl. -
do zhojení.

Deti:
1 tbl./10 kg/"
rozdeliť na
2 až 3 dávok

Prevencia a liečba otokov.
Prevence fixačných komplikácií.

CHRONICKÁ POÚRAZOVÁ REZIDUA

  • neustupujúce otoky
  • entezopatia
  • induracia a fibrotizácia
    mäkkých tkanív
3 x 5 až 10 drg.
Deti :
1 drg./6 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok
3 x 3 tbl.
Deti:
1 tbl./10 kg/deň -
rozdeliť na
2 až 3 dávok
 

Celkovú denné dávku je možné rozdeliť na 2 až 3 jednotlivých dávok.

 

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003