Chcete zobraziť informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať, alebo vydávať.
  1. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou lieky vydávať či predpisovať. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  2. Kliknutím na tlačidlo "ÁNO" výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené lieky predpisovať, alebo vydávať, opustite prosím tieto stránky stlačením tlačidla NIE.
  3. Pre prípad, že nie som odborníkom, potom som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií, ktoré sú určené odborníkom, pričom tieto riziká úplne akceptujem.
Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste týmto odborníkom, stlačte ÁNO.
ÁnoNie
Úvod        O firme        Kontakty        Pomáhame druhým        Poradňa        VPOIS        Stránky pre laikov         wobenzym.cz


ŠPORTOVÁ MEDICÍNA

Literatúra

Holt, H.T.: Carica Papaya as ancillary therapy for athletic injuries. Curr. Ther. Res. 11: 621-624, 1969.

Blonstein, J.L.: Control of swelling in boxing injuries. Practioner 203: 206, 1969.

Kleine M.W.: Evidence of the efficacy of an enzyme combination preparation using the method of artificial hematómas in combination with a pressure meter: A placebo controlled, randomised, prospective, double blind study. Journal of Clinical Research 1: 87-102, 1998. Ch-36

Wörschhauser S., Zuschlag J.M.: Prophylaxe der Weichteilverletzungen bei Kontakt športarten: Der Allgemeinarzt 16: 1285-1287, 1991.Ch-69

Baumüller M., Enzyme zur Wiederherstellung nach Sprunggelenkdistorsionen. Zeitschrift für Allgemeinmedizin. 68, 61-65 (1992). SM-18

Baumüller M.: Therapie der Distorsion des oberen Sprunggelenks mit hydrolytischen Enzymen. Praktische Sport- Traumatológia und Sportmedizin 10 (4): 171-178, 1994. Ch-23

Hoernecke R., Doenicke A: Wirksame Behandlung von Traumen mit Schwellung und/oder Hämatom im Eishockeysport durch Enzymtherapie. Deutche zaitschrift für Sportmedizin 5: 1993.

Klein G., Kullich W., Brugger A.: Phlogenzym in der Behandlung der Periarthropatia humeroscapularis tendopathica simplex. Arzt und Praxis 51 (781): 879-885, 1997. R-4

Wittenborg, Bock P.R., Hanisch J., Sailer R., Schneider B.: Comparative epidemiological study in patients with rheumatic diseases illustrated in an example of a treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs versus an oral enzýme combination. Drug Research 50 (8): 728-738, 2000.
Impact factor: 0,914 R-20

Gal P., Večeřa K., Jedlička F., Ulbrich J.: Systémová enzýmoterapia v prevencii u vrcholových hráčov futbalu. Med Sport Boh Slov 7 (4): 128-133, 1998. SM-1

 

Dátum aktualizácie stránky: 10. 5. 2017
Lieky pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003