Wobenzym

Ocenenia a prezentácie našich aktivít na medzinárodnom fóre

VIA BONA 2004

Generálny riaditeľ spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., prevzal 24. septembra 2003 v rezidencii veľvyslanca USA v Českej republike Craiga R. Stapletona prestížne cenu VIA BONA. Túto cenu udeľuje Nadácia VIA podnikom a jednotlivcom, ktorí dlhodobo a múdro podporujú neziskové organizácie vo svojom okolí. Spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o., získala cenu za dlhodobé partnerstvo a významnu podporu všeobecne prospešnej spoločnosti Domov Sue Ryder.
Spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o., sa ujala role partnerstva v takom rozsahu, že sa dokázala rozhodujúcim spôsobem zasadiť o dokončenie rekonštrukcie Domova Sue Ryder v Prahe 4-Michli a realizácie jeho sociálneho programu. Za rekonštrukciu v hodnote viac ako 140 mil. Kč sa táto spoločnosť zaručila priamo barónke Ryderovej a po celú dobu rekonštrukcie sa o tento cieľ zasazovala v mnohých rovinách, napr. delegovaním odborných pracovníkov – dobrovoľníkov – spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., pre riešenie konkrétnych projektov v Domove Sue Ryder (stavebný znalec, ekonomický poradca atď.), účasťou na kultúrnych a benefičných akciách Domova Sue Ryder apod. Domov Sue Ryder bol v roku 1998 dostavaný a zmienená spolupráca spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o., s ním pokračuje aj naďalej, teraz konkrétne pri výstavbe špecializovaného centra pre seniorov s Alzheimerovou chorobou.

 

2. medzinárodná konferencia o Spoločenskej zodpovednosti firiem
Penang, Malajzia
www.ansteduniverzity.org

– konferencia sa koná za podpory Anstedskej Univerzity v Malajskom Penangu. Cieľom konferencie je prispieť k celosvetovej výmene názorov a konkrétnych skúseností s „projektami spoločenskej zodpovednosti“. Za týmto účelom bude vydaná kniha SRW RecordPedia 2004 obsahujúca prípadové štúdie, ktoré popisujú konkrétne skúsenosti jednotlivých firiem, organizácií ale tiež jednotlivcov, ktorí sa konferencie zúčastnia. SRW RecordPedia bude distribuovaná do siete akademických pracovísk, firiem a ďalším zájemcom o problematiku Spoločenskej zodpovednosti firiem, aby im poskytla inšpiráciu a niekedy aj radu v ich vlastnej činnosti.

Európska konferencia o Spoločenskej zodpovednosti firiem
&
EUROFESTATION 2004,
Maastricht, Holandsko
www.eurofestation.com

Holandsko usporiadava v dobe svojho predsedníctva Európskej Únie európsku konferenciu venovanú projektom Spoločenskej zodpovednosti firiem a ich dôležitosti pre trvale udržateľný rozvoj. Konferencia, ktorá prebehla v novembri v Maastrichte, kladie dôraz na rolu CSR pre stredne veľké a malé firmy.