Wobenzym

Spoločenská zodpovednosť firiem

MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
a
Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

Firma MUCOS Pharma CZ, s.r.o., si už od svojho založenia v roku 1991 kladie za cieľ uplatňovať v rámci svojej činnosti princípy Spoločenskej zodpovednosti firiem vo všetkých aspektoch systému People – Planet – Profit. Je prirodzené, že oblasti, v ktorých sa angažujeme najviac, zodpovedajú podnikateľskému zameraniu našej firmy, ktorým je distribúcia liečivých prípravkov Wobenzym a Phlogenzym v štátoch strednej a východnej Európy. Podpora výzkumu a celkového rozvoja biomedicínských odborov, rovnako ako starostlivost o seniorov či výchova detí v detských domovech nám preto nemôžu byť cudzie.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je dobrým príkladom toho, že zapojenie stredne veľkých a malých firiem do spoločensky a sociálne orientovaných projektov vedie nielen k zlepšeniu vzťahov firmy a jej okolia, ale tiež k prehĺbeniu pocitu spolunáležitosti medzi zamestnancami, ktorí sa tou či onou mierou aktívne podieľajú na uvedených aktivítách. To je dôležitým krokom k rozvoju kreatívneho prostredia, zásadného pre vývoj a celkové posilnenie konkurencieschopnosti firmy.

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je partnerom nasledujúcich projektov :

10 rokov angažmá v sociálnej a kultúrnej oblasti

Farmaceutická spoločnosť MUCOS Pharma CZ, s.r.o., ktorá sa zaoberá dovozom a distribúciou liekov systémovej enzýmoterapie – najznámejšími z nich sú Wobenzym a Phlogenzym – nedávno oslávila desiate výročie pôsobenia na našom trhu. Mimo svojich ekonomických aktivít a sústavnej spolupráca v oblasti vedy a medicíny sa od začiatku svojej existence výrazne podieľa na projektoch v sociálne a kultúrne sfére.

Ocenenia a prezentácie našich aktivít na medzinárodnom fóre

VIA BONA 2004
*
2. medzinárodná konferencia o Spoločenskej zodpovednosti firiem
Penang, Malajzia

*
Európska konferencia o Spoločenskej zodpovednosti firiem
a EUROFESTATION 2004, Maastricht, Holandsko