Wobenzym

Prečo Wobenzym pomáha u tak veľkého počtu ochorení?
Wobenzym urýchľuje liečbu zápalov a vstrebávanie otokov a priaznivo ovplyvňuje imunitu. Pretože zápal je podstatou mnohých zdravotných potiaži, Wobenzym sa uplatňuje pri liečbe širokého okruhu ochorení. Môže pomôcť aj tam, kde pacient trpí viac zápalmi súčasne.

Je liečba Wobenzymom nákladná?
Denná dávka u dospelého stojí menej ako krabička cigariet.
Tým, že urýchľuje liečbu, umožňuje zárobkovo činným osobám rýchlejší návrat do zamestnania a k plnému výkonu. To znamená, že sa im dokonca finančne vyplatí.
U detí je táto liečba ešte výrazne lacnejšia, denne stojí menej ako tabuľka čokolády. A pracujúcim matkám pomôže skrátiť domáce ošetrovanie.

Ako Wobenzym správne užívať?
Nikdy s jedlom, najmenej 2 hodiny po poslednom predchádzajúcom jedle a aspoň 1/2 hodiny pred nasledujúcou stravou
Nerozkusané tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka) Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým aj účinok.

Aké je denné dávkovanie?
U dospelých pri zahájení liečby je bežná denná dávka 3×5 dražé. Maximálna dávka 3×10 dražé denne sa používa tam, kde je možné rýchle zvládnuť výrazný otok alebo krvný výron (hlavne po úrazoch). S ústupom potiaži je možné dávku postupne znižovať až na 3×3 dražé (udržiavacia dávka). Túto dávku nechajte ešte niekoľko dní po úplnom ustúpení potiaži.
U detí dávkujeme 1 dražé na 6 kg hmotnosti a deň. Liečbu je nutné vždy konzultovať s lekárom.

Rád by som zdôraznil, že všetky informácie uvedené na týchto stránkach sú pravdivé a kedykoľvek overiteľné. Okruh tých, ktorým liečba Wobenzymom pomohla, každý rok výrazne narastá. Ak tento liek ešte sami nepoznáte, skúste sa s ním zoznámiť! Mohol by pomôcť možno aj Vám.

Ing. Radim Kočí
riaditeľ MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Ako užívať liek Wobenzym?

Ochorenia

Dávkovanie

Doba liečby

Účinok

Zápaly horných a dolných dýchacích ciest, uší, hlasivek
Zápaly močových ciest
Zápaly pohlavných orgánov
Zápaly v oblasti tráviaceho traktu, zápaly kože, iné zápaly

Dospelí:
3×5 drg.

Deti:
1 drg / 6 kg hmotnosti / deň

Užívať do odoznenia klinických príznakov.
S ústupom ťažkostí je možné postupně znižovať na dávku 3×3 drg. denne.

Podpora procesu hojenia zápalu a posilnenia zníženej obranyschopnosti organizmu.
Zmiernenie opuchu slizníc.
Zvýšenie účinnosti antibiotík.

Zápaly povrchových žílDospelí:
3×7 až 3×5 drg.
Užívať aspoň po dobu 2-3 týždňov

Urýchlenie hojenia zápalov a vstrebávanie opuchov.
Zmiernenie bolestí.
Zlepšenie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

Potrombotický syndróm (stav po upchatí žily krvnou zrazeninou)

Dospelí:
3×10 až 3×5 drg.
Užívať minimálne po dobu 5-6 týždňov

Urýchlenie vstrebávania opuchov.
Zamedzenie opuchov po záťaži.
Zmiernenie bolestí, pocitu ťažkých nôh.
Zlepšenie tekutosti krvi a mikrocirkulácie.

ArtrózaDospelí:
3×6 drg.
Užívať najmenej po dobu 5-6 týždňov.Priaznivé ovplyvnenie zápalového procesu,
zmiernenie bolestí a opuchov, zlepšenie hybnosti.
Reumatizmus mäkkých tkanív (tenisový lakeť, zápal Achillovej šlachy, zamrznuté rameno)

Dospelí:
3×5 drg.

Deti:
1 drg / 6 kg hmotnosti / deň

Užívať najmenej po dobu 3-4 týždňov.Priaznivé ovplyvnenie zápalového procesu,
zmiernenie bolestí a opuchov, zlepšenie hybnosti.
Reumatoidná artritída (zápalové ochorenia
kľbov s podielom autoimunitnej reakcie)

Dospelí:
3×5 drg.

Deti:
1 drg / 6 kg hmotnosti / deň

Užívať po dobu aspoň 5-6
mesiacov, obvykle ako
súčásť komplexnej liečby.
Skrátenie rannej ztuhnutosti, zlepšenie hybnosti,
zmiernenie bolestí pri pohybe i v kľude,
obmedzenie prejavov zápalu.
Mnohopočetná mozkomiešna sklerózaDospelí:
1.-14. deň 3×10 drg., následne sa prechádza na udržiavaciu dávku 3×3 drg.
Liečba musí byť konzultovaná s lekárom.
Užívať dlhodobo, u záťažových stavov sa dávkovanie zvyšuje na 3×10 drg.Modulácia imunitného systému a zápalového
procesu.
Poúrazové opuchy

Dospelí:
3×5 až 3×10 drg. podľa závažnosti
úrazu.

Deti:
1 drg / 6 kg hmotnosti / deň

Liečbu zahájiť vyššou dávkou,
po 7-10 dňoch postupne znižovať, užívať až do úplného vymiznutia príznakov.
Urýchlenie vstrebávania opuchov a krvných podliatin a výronov. Skrátenie doby hojenia.
Niektoré pooperačné stavy v chirurgii

Dospelí:
zahájenie liečby 3×5 až 3×10
drg.

Deti:
1 drg / 6 kg hmotnosti / deň

Úvodnú dávku užívať 7-10
dní, po odoznení akútneho stavu postupne znižovať na 3×5 až 3×3 drg., užívať až do úplného odoznenia príznakov.
Urýchlenie vstrebávania opuchov a krvných podliatin a výronov.
Skrátenie doby hojenia.
Fibrocystická mastopatia (chronické ochorenia prsníka s tvorbou cýst a väziva)Dospelí:
2×10 drg. Liečbu zahájiť až
po vyšetrení lekárom.
Najmenej po dobu 6 týždňov.Zmiernenie bolestivosti.
Lymfedémy (opuchy zpôsobené hromadením lymfy)Dospelí:
zahájenie liečby 2×10 alebo 3×7
drg., neskôr 3×5 až 3×3 drg.
V tejto indikácii je vždy potrebné
poradiť sa s lekárom!
Úvodnú dávku užívať minimálne
4-5 týždňov, ďalej podľa výsledkov liečby a doporučení lekára. Liečba by mala býť dlhodobá.
Zlepšenie priechodnosti lymfatických ciev,
vstrebávanie lymfatického opuchu.

Ako Wobenzym správne užívať?
Nalačno, nikdy s jedlom, najmenej 1/2 hodiny pred jedlom a nie skôr ako 2 hodiny po predchádzajúcom jedle. Nerozhryzené tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým aj účinok.
Celková denná dávka Wobenzymu sa obvykle delí do troch alebo dvoch dielčích dávok.
Príklad: celková denná dávka 12 drg. – možno užívať 3×4 drg. alebo 2×6 drg.

Aké balenie Wobenzymu kúpiť?
Wobenzym je možné zakúpiť iba v lekárni, a to v troch rôznych baleniach podľa veľkosti – 40 drg., 200 drg. a 800 drg.
Najmenšie balenie 40 drg. je určené predovšetkým pre liečbu detí, u ktorých býva denná dávka výrazne nižšia než u dospelých. Stredne veľké balenie 200 drg. je vhodné pre liečbu akútnych zápalov (liečba po úrazoch a operáciách a pod.), kde tento liek nie je potrebné užívať dlhšiu dobu a pacientovi stačí cca štrnásťdenná liečba.
Ak je potrebné užívať Wobenzym dlhšiu dobu (u chronických ochorení, porúch imunity a pod.), cenovo najvýhodnejšie je zakúpenie najväčšieho balenia 800 drg.

Prírodné enzýmy proti zápalom, opuchom a poruchám imunity
Pri zvládaní zápalu majú v našom tele zvláštny význam takzvané proteolytické enzýmy. Pomáhajú nám zaisťovať rovnováhu imunitného systému tak, aby zápaly prebehli rýchle a bez následkov. Ak však máme oslabenú imunitu alebo nás ohrozuje silný zápal, je vhodné podporiť náš obranný systém podávaním takýchto enzýmov zvonku. Zaoberá sa tým špeciálna oblasť medicíny – systémová enzymoterapia. Najznámejším a najpoužívanejším liekom je tu Wobenzym.
 
Prečo Wobenzym pomáha pri toľkých ochoreniach ?
Enzýmy, ktoré Wobenzym obsahuje, pôsobia proti zápalom kdekoľvek v našom tele. Urýchľujú vstrebávanie opuchov, krvných podliatin a výronov, skracujú dobu hojenia a podporujú úplné doliečenie zápalov tak, aby nedochádzalo k ich opakovaniu alebo neprechádzali do chronického stavu. Wobenzym teda môže pomôcť aj tam, kde pacient trpí viacerými zápalmi súčasne. Pretože sú zápaly súčasťou mnohých zdravotných ťažkostí, Wobenzym možno používať pri liečbe širokého okruhu ochorení. O tom, že je pritom skutočne účinný, svädčí i skutočnosť, že tohoto roku oslavuje už štyridsiate výročie. Za tú dobu pomohol miliónom pacientom v rôznych krajinách sveta a každým dňom pomáha ďaľším.
 
Z textu tejto brožúry nesmie vzniknúť dojem, že vždy postačí užívať iba Wobenzym. Ten je často používaný ako súčasť komplexnej liečby, spoločne s inými liekmi a postupmi, či ako podporná liečba. Liečbu detí je nutné konzultovať s lekárom.
 
Ako Wobenzym správne užívať a aké balenie kúpiť ?
Wobenzym je nutné užívať nalačno v dostatočnom odstupe od jedla – to znamená aspoň 1/2 hodiny pred jedlom a najmenej 2 hodiny po poslednom predchádzajúcom jedle. Nerozhryzené tablety je potrebné výdatne zapiť 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie znižuje účinok lieku.
Kupujte vhodnú veľkosť balenia podľa predpokladanej doby užívania: balenie po 40 dražé pre krátkodobé užívanie pre deti a do príručnej lekárničky na cesty, po 200 dražé pre liečbu trvajúcu 2-3 týždne, balenie po 800 dražé pre dlhotrvajúce užívanie a ako rodinné balenie.
 
Liek k vnútornému užitiu z prírodných zdrojov.

Text „Ako užívať liek Wobenzym?“ je ke stažení ve fomátu PDF zde.