Lymfatický otok

Lymfatické otoky (lymfedém)

V súčasnej dobe je najčastejšou príčinou lymfedému odstránenie a ožiarovanie lymfatických uzlín pri operáciach prsu (lymfedém hornej končatíny), pri operáciach v oblasti panvy (lymfedém dolnej končatíny) a v oblasti hlavy a krku (lymfedém krku a tváre). Lymfedém však tiež vzniká poškodením lymfatických ciev a uzlín opakovanými zápalmi (zápaly žíl apod.).

Wobenzym obnovuje priechodnosť lymfatických ciev, odstraňuje nežiadúce bielkovinové látky z medzibunkového priestoru a tlmí zápalový proces. Najviac sa osvedčuje komplexná liečba lymfedému Wobenzymom v kombinácii s rôznymi fyzioterapeutickými postupmi (bandážovanie, manuálna alebo prístrojová lymfodrenáž, špeciálne cvičenie atď.). Liečba lymfedému má byť zahájena v jeho rannom štádiu, tak má najväčšiu šancu na úspech.

Štúdie

Skupina 46 nemocných s lymfedémem hornej končatíny užívala Wobenzym v dávce 3 krát 7 dražé denne po dobu 4 týždňov. Potom sa dávkovanie snižovalo na udržiavaciu dávku 3 krát 5 dražé po dobu 8 týždňov. U 28 nemocných (70%) došlo k zlepšeniu subjektívnech potiaži aj objektivního lekárskeho nálezu. Zlepšila sa hybnosť prstov, ustoupil otok v oblasti prstov a predloktí. Obvod nejširšího místa predloktí sa průměrně zmenšil o 2 cm. U jedné nemocné s nejvyšším čtvrtým stádiem lymfedému trvajícím niekoľko rokov sa hybnosť prstov zlepšila natoľko, že mohla opět hrát na klavír. Dve nemocné udávaly mírné zlepšenie hybnosti prstov, ale bez objektivně měřitelného ústupu lymfedému. Jen u 12 nemocných (30%) k zlepšeniu nedošlo.

Dávkovanie

Liečba lymfedému Wobenzymom musí byť dlhodobá. Pred jej zahájeniam je nutné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom. Obvykle sa začíná dávkou 2 x 10 alebo 3 x 7 dražé denne (po dobu 4 – 5 týždňov), potom sa znižuje na 3 x 5 až 3 x 3 draže denne (najmenej 8 týždňov).
Wobenzym je v indikaci lymfedém po operaci pre nádorové ochorení částečně hrazen pojišťovnou.