Otoky po operáciach

Každá operácia je vedomím poranením

Kdo z nás sa už niekedy neporanil? Pri bežnej činnosti v domácnosti, na záhradke, na pracovisku alebo pri športe? Každá operácia je vlastne „plánovaným“ poranením. Rozdiel je len v tom, že rana pri operácii vzniká nevyhnutným zásahom lekára do organizmu, ktorý nevyhnutne poškodí niektoré tkanivá a cievy.

Zápal je prirodzenou reakciou organizmu

Na každé poškodenie reaguje naše telo zápallom. Ide o obrannú reakciu organizmu, ktorej hlavným cieľom je odstránenie poškodených tkanív a náhrada tkanivom novým. Podieľajú sa na ňom faktory zaisťujúce zrážanie krvi, cievny a lymfatický systém a najrôznejšie zložky imunity. Po operácii prebieha tzv. Reparatívny (sterilný) zápal. Ideálne je, keď sa poškodenie a jeho následky zvládnu čo nejrýchlejšie, keď zápal prebehne ako akútna reakcia a bez následkov odoznie.

Prečo sa niekomu rány hoja dlhšie?

Rýchlosť hojenia do značnej miery závisí na rozsahu samotnej rany – dlhšie bude trvať zhojenie výmeny bedrového kĺbu ako napr. rany po vytrhnutí zubu u zubára. Naviac sa každý z nás hojí inak. Niektorí jedinci ale majú vyššie riziko výskytu pooperačných komplikácií – sú to hlavne diabetici a ľudia obézni. K poruchám hojenia prispievajú cievne choroby (ateroskleróza, chronická žilná nedostatočnosť), ale tiež nedostatočná funkcia lymfatického systému. Rany sa všeobecne horšie hoja s pribúdajúcim vekom.

Čo môže hojenie rany komplikovať?

Pooperačné rany obvykle sprevádzajú opuchy, krvné výrony a podliatiny, ktoré môžu spomaľovať hojenie a sú tiež jednou z príčin bolesti. Závažnou komplikáciou bývapreniknutie baktérií do rany, ktoré spôsobia infekciu – potom je často nevyhnutné nasadiť antibiotiká. Každá rana sa hojí jazvou. Predovšetkým u plastických operácií je pre výsledný kozmetický efekt dôležité, aby bol vzhľad pooperačnej jazvy čo možno najlepší.

ENZÝMY – ÚČINNÁ POMOC PO OPERÁCIÁCH

Pomoc pri hojení rán

Nezastupiteľné miesto v procese hojenia rán patrí proteolytickým enzýmom (enzymom štiepiacim bielkoviny), ktoré má každý z nás vo svojom tele. Usmerňujú priebeh zápalu tak, aby prebehol čo najúčelnejšie a najrýchlejšie. V niektorých stresových situáciách, ku ktorým patria tiež operačné zákroky, tieto telu vlastné enzýmy už nestačia. Je preto vhodné ich podporiť dodaním enzymov zvonku prostredníctvom liekov systémovej enzymoterapie. Najznámejším z nich je Wobenzym, ktorý si ľudia vo svete kupujú už viac ako štyridcať rokov.

Ako pôsobí Wobenzym?

Podporná liečba Wobenzymom urýchľuje vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin a zmierňuje bolesť. Skracuje dobu hojenia, posilňuje oslabenú imunitu a obmedzuje výskyt pooperačných komplikácií, ako je hnisanie rany alebo nadmerné jazvenie. Pokiaľ je pri liečení pooperačnej rany nevyhnutné podávať antibiotiká, enzýmy obsiahnuté vo Wobenzyme podporujú prienik antibiotík do tkanív a tým zvyšujú účinok liečby.

Čo sa pritom deje v organizme?

Enzýmy obsiahnuté vo Wobenzyme zlepšujú mikrocirkuláciu (prúdenie krvi v najjemnejších vlásočniciach), ktorá je dôležitá pre dostatočné zásobenie hojacich sa tkanív kyslíkom a živinami. Zlepšujú tiež odplavovanie metabolických splodín z oblasti rany žilovým systémom a lymfatickými cievami. Predovšetkým dobrá funkcia lymfatického systému v oblasti rany je dôležitá pre dobré hojenie, pretože odvádza splodiny, ktoré majú väčšie molekuly a nemôžu preto preniknúť do žilového systému.

Čo urobiť pre rýchle hojenie po operácii?

Podávánie Wobenzymu teda môže býť účinnou súčasťou komplexnej pooperačnej starostlivosti, ktorú je možné významne urýchliť ústup ťažkostí a skrátiť celkovú dobu hojenia. Najlepšieho účinku dosiahneme, ak začneme užívať Wobenzym čo najskôr po operácii. Vždy by ale mala predchádzať konzultácia s lekárom! Najmä u plánovaných operácií je vhodné poradiť sa s operatérom včas. Niekedy sa totiž doporučuje zahájiť podávanie Wobenzymu už pred operáciou.

POTVRDENÉ KLINICKÝMI ŠTÚDIAMI

 Pomoc Wobenzymu v pooperačnej liečbe potvrdila rada klinických štúdií.

Napríklad v ortopédii

V dvojito zaslepenej štúdii v Nemecku, vykonanej podľa náročných požadaviek modernej medicíny s 80 pacientami, bol u osôb po operácii menisku liečených Wobenzymom zaznamenaný rýchlejší ústup pooperačného opuchu a bolesti a zlepšenia hybnosti kolenného kĺbu, ako u kontrolnej skupiny. V inej štúdii, do ktorej bolo zahrnutých 89 pacientov po operácii zlomenín, boli tí, ktorí užívali Wobenzym, prepustení z nemocnice v priemere o týždeň skôr (po 17,7 dňoch) ako pacienti bez Wobenzymu (po 24,1 dňoch).
undefined
Dĺžka pobytu v nemocnici po operácii zlomenín


Napríklad v stomatológii

V klinickej štúdii v Rakúsku začala polovica z celkového počtu 80 pacientov, ktorým bol operovaný zub múdrosti, užívať Wobenzym 2 dni pred operáciou a skončila siedmy deň po prevedení výkonu. U 89% týchto pacientov sa od prvého dňa znížily všetky sprievodné komplikácie – bolesť, zdurenie, krvné výrony, opuchy prestupujúce na jazyk a horné dýchacie cesty. U pacientov, ktorí dostávali placebo, sa stav začal mierne lepšiť až od tretieho dňa po operácii. Pacienti užívajúci Wobenzym v tej dobe už mohli začať jesť a prestali mať akékoľvek obtiaže.

AKO WOBENZYM UŽÍVAŤ?

Najlepšieho účinku dosiahneme, ak zahájime podpornú liečbu Wobenzymom čo najskôr po operácii, samozrejme po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Existujú dobré skúsenosti i s podávaním už pred zahájením operácie – 2 až 3 dni pred operáciou v dávke 3×5 až 3×10 dražé denne s vynechaním v deň operácie. S nástupom plného príjmu potravy ústami je možné pokračovať (alebo, v prípade užívania až po operácii, zahájiť) v rovnakej dávke, ktorá sa postupne podľa odozvy liečby a hojenia rany znižuje na 3×5, minimálne na 3×3 dražé denne. Celkovú dennú dávku je pritom možné rozdeliť na dve časti, ktoré sa potom užívajú ráno a večer. Príklad: namiesto 3×7 dražé denne je možné užívať 2×10 dražé za deň. Liečba Wobenzymom je vždy súčasťou celkovej starostlivosti o pooperačnú ranu.

Aké balenie kúpiť?

K zhojeniu rany po ľahších a stredne ťažkých operáciách za pomoci Wobenzymu spravidla stačí zakúpiť stredne veľké balenie po 200 dražé. Po závažnějších zákrokoch je vhodné veľké balenie po 800 dražé pre dlhodobejšie užívánie. Wobenzym je nutné užívať nalačno v dostatočnom odstupe od jedla – to znamená aspoň ½ hodiny pred jedlom a najmenej 2 hodiny po poslednom predchádzajúcom jedle. Nerozhryzené tablety je treba výdatne zapíť 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie znižuje účinok lieku!

PRI LIEČBE PO OPERÁCIÁCH POMÁHA TIEŽ PHLOGENZYM

Wobenzym je tradičný liek systémovej enzymoterapie, ktorý je vo svete na trhu už viac ako 40 rokov. Neskôr bol vyvinutý novší liek Phlogenzym, ktorý obsahuje dvojnásobné množstvo vybraných enzýmov s najväčším protizápalovým a protiopuchovým účinkom. Je preto vhodný predovšetkým na liečbu akútnych stavov po operáciách a úrazoch, zatiaľčo Wobenzym je možné podávať aj u chronických stavoch a pri poruchách imunity. Phlogenzym má výhodu nižšieho dávkovania (denná dávka obnáša v priemere o polovicu menej tabliet ako pri Wobenzyme), cena bežnej dennej liečebnej dávky pri obidvoch liekoch je približne rovnaká. O výbere vhodného prípravku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.