Wobenzym

Opuchy po úrazoch

Rôzne závažné poranenia a úrazy sprevádzajú bežný život, rekreačný aj profesionálny šport. Pri nich sa pravidelne dostaví opuch, zápal a bolesť. Včasné podávanie liekov systémovej enzymoterapie v týchto prípadoch výrazne urýchľuje vstrebávanie opuchu, krvných výronov a podliatin, ústup zápalových zmien a tým aj bolesti. Skracuje sa tak až na polovicu doba hojenia, pracovná neschopnosť a výpadok z tréningu.

Vysoká telesná námaha pri náročných športových výkonoch vedie často k preťažovaniu šliach a svalov a k mikrotraumám pohybového aparátu. Lieky systémovej enzymoterapie tu urýchľujú regeneráciu organizmu. Zlepšujú prekrvenie svalov a využitie kyslíka v tkanivách a uľahčujú odbúravanie nežiaducich metabolitov . Pri preventívnom podávaní znižujú lieky systémovej enzymoterapie závažnosť prípadných poškodení a zlepšujú ich hojenie. Nie náhodou sa Wobenzym stal štandardnou preventívnou aj liečebnou súčasťou zdravotnej starostlivosti mnohých športovcov. Netrénovaným jedincom tak pomáha zvládnuť následky zvýšenej záťaže.

Wobenzym – pomoc pre Vás po úrazoch a operáciách

Wobenzym je vhodné užívať pri liečbe opuchov, krvných podliatin a výronov, pomliaždenín, ale i vykĺbenín a zlomenín. Wobenzym v týchto prípadoch urýchľuje vstrebávanie opuchu a krvných podliatin a skracuje dobu hojenia až o polovicu doby, ktorá by inak bola potrebná. Včasné podávanie Wobenzymu zrýchľuje taktiež ústup zápalových prejavov a bolesti. Skracuje sa tak doba hojenia, pracovná neschopnosť a u športovcov výpadok z tréningu. Pri zranení pritom platí zásada, že čím skôr po úraze sa začne s podávaním Wobenzymu, tým účinnejšie je jeho pôsobenie. Pri začatí liečby podávame 3×5 až 3×10 dražé denne, s ústupom ťažkostí môžeme znížiť na 3×3 dražé denne.

Účinnosť Wobenzymu potvrdená klinickými štúdiami

Účinnosť Wobenzymu bola overená v desiatkach klinických štúdií. Mnohé z nich sa týkali ochorení a zdravotných problémov priamo či nepriamo súvisiacich so športovaním. Pre ilustráciu uvádzame jednu takúto štúdiu: Do klinickej štúdie v Nemecku bolo zaradených 44 športovcov s distorziou členkového kĺbu (vyvrtnutie členku). Štúdia bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, zodpovedala teda najprísnejším medzinárodným požiadavkám. Liečba trvala 10 dní. V skupine liečenej Wobenzymom (3×10 dražé denne) bol ústup opuchu i bolesti preukázateľne rýchlejší než u kontrolnej skupiny a rýchlejšie sa tiež zlepšila pohyblivosť postihnutého kĺbu.

Výsledky štúdie ukázali, že pri užívaní Wobenzymu sa výpadok z tréningu znížil priemerne o 16 dní na necelých deväť a pol dňa a bol tak skrátený v priemere o viac ako 40 percent. Pracovná neschopnosť sa skrátila dokonca o 61 percent (z priemeru 4,4 dňa na 1,7 dňa).

Wobenzym v pooperačnej liečbe

Každý i malý operačný výkon, napr. trhanie zuba, je taktiež “poranením”, na ktoré organizmus reaguje zápalom, opuchom a bolesťou. Aj tu Wobenzym obmedzuje vznik opuchu a urýchľuje jeho vstrebávanie, podieľa sa na zmiernení bolesti a skracuje dobu hojenia. Taktiež znižuje riziko zápalových pooperačných komplikácií, prípadne uľahčuje ich liečenie, pokiaľ k nim došlo. To je dôležité najmä u chorých s poruchami hojenia a tiež pri plastických operáciách, kde je úspešné a rýchle hojenie zárukou dobrého kozmetického efektu. S podávaním Wobenzymu je možné začať 2 až 3 dni pred operáciou v dávke 3×5 až 3×10 dražé denne s vynechaním v deň operácie. S nástupom plného príjmu potravy ústami je možné pokračovať v tej istej dávke, po odznení akútneho stavu môžeme dávku znížiť na 3×3 dražé a podávať až do zahojenia.

Účinnosť potvrdená klinickými štúdiami

Významnú úlohu Wobenzymu v operačnej liečbe preukázala dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia u 120 pacientov s tzv. krvavou repozíciou zlomenín (operačné napravenie kosti do pôvodnej polohy). K riešeniu takýchto zložitých zákrokov patrí rýchle a účinné zvládnutie poúrazového opuchu a krvného výronu. Chorí začali užívať Wobenzym v dávke 3×10 dražé päť dní pred operáciou. Po troch dňoch bolo v liečenej skupine viditeľné zmiernenie opuchu a bolesti.

Dĺžka pobytu v nemocnici 
Wobenzym 17,7 dní 
Placebo 24,1 dní

Užívanie Wobenzymu pred operáciou a v priebehu pooperačných hojení skrátilo v porovnaní s kontrolnou skupinou nevyhnutný pobyt v nemocnici v priemere o sedem dní.

Ako Wobenzym správne užívať?

Nalačno, nikdy s jedlom, najmenej 2 hodiny po poslednom jedle a aspoň 1/2 hodiny pred ďalším jedlom. Nerozhryzené tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým aj účinok. Celková denná dávka Wobenzymu sa obyčajne delí do troch alebo dvoch dávok. Príklad: celkovú dennú dávku 12 dražé možno užívať 3×4 dražé alebo 2×6 dražé.

Štúdia

Účinnosť liekov systémovej enzymoterapie Wobenzym a Phlogenzym bola overená v desiatkach klinických štúdií. Rad z nich sa týkal ochorení a zdravotných problémov priamo či nepriamo súvisiacich so športovaním. Pre ilustráciu uvádzame aspoň dve takéto štúdie:

Do klinickej štúdie v Nemecku bolo zaradených 44 športovcov s distorziou členkového kĺbu (vyvrtnutie členka). Štúdia bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, zodpovedala teda najprísnejším medzinárodným požiadavkám . Liečba trvala 10 dní. V skupine liečenej Wobenzymom (3×10 dražé denne ) bol ústup opuchu aj bolesti preukázateľne rýchlejší ako u kontrolnej skupiny, a rýchlejšie sa tiež zlepšila hybnosť postihnutého kĺbu.


Doba výpadku z tréningu

Výsledky štúdie ukázali, že pri užívaní Wobenzymu bol výpadok z tréningu priemerne skrátený o viac ako 40 percent. Pracovná neschopnosť sa skrátila dokonca o 61 percent.

V ďalšej štúdii zaoberajúcej sa užívaním Wobenzymu v liečbe svalového poškodenia bolo 16 športovcov (futbalistov a karatistov ) liečených Wobenzymom na akútne svalové poškodenie s intramuskulárnym hematómom (vnútrosvalovým krvným výronom) v dávke 3 x 10 dražé. 15 členov kontrolnej skupiny bolo liečených štandardným spôsobom s použitím mastí s heparínom, protizápalových preparátov a fyzioterapie. Zatiaľ čo u futbalistov bolo najčastejším zranením poškodenie členka a lýtka, u karatistov prevažovali zranenia ruky a paže. Už po dvoch dňoch bola u Wobenzymom liečených športovcov znížená bolesť a zmenšený opuch. Po 7 dňoch bola úplne obnovená funkčnosť končatiny a pretrvávala len veľmi malá citlivosť na dotyk. V kontrolnej skupine sa bolesť a opuch začali zmenšovať až 7.-9. deň liečby. Vzhľadom k vysokej účinnosti a dobrej znášanlivosti sa liečba Wobenzymom javila ako optimálna.

Dávkovanie

Poúrazové stavy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) – odporúčame začať liečbu čo najskôr po úraze dávkou 3 x 5 až 3 x 10 dražé Wobenzymu denne . Vyššie dávky volíme tam, kde je žiaduce rýchle vstrebanie opuchu alebo krvného výronu či podliatiny. Podľa ústupu ťažkostí (7 – 10 dní) dávku postupne znižujeme na 3 x 3 dražé denne, ktorú podávame až do úplného vymiznutia príznakov. Táto liečba úrazových stavov ale nenahradzuje riadne lekárske vyšetrenie a ošetrenie.