Wobenzym

Wobenzym pomáha liečiť zápaly dýchacích ciest

  • Wobenzym pôsobí proti zápalovému opuchu sliznice, zlepšuje odtok a transport hlienu, dochádza vďaka nemu k lepšiemu vykašliavaniu.
  • Wobenzym podporuje oslabenú imunitu.
  • Pri zápaloch, spôsobených baktériami, ktoré je nutné liečiť antibiotikami, Wobenzym ako podporný liek umožňuje lepší prienik antibiotík do zápalom zasiahnutých tkanív, a tým zvyšuje účinnosť liečby.
  • Wobenzym je vhodný aj pri vírusových ochoreniach, kedy liečba antibiotikami nemá svoje opodstatnenie

Trápia vaše dieťa opakované zápaly dýchacích ciest?

V súčasnosti u nás pribúdajú často choré deti. Najčastejšou príčinou detskej chorobnosti sú opakované zápaly dýchacích ciest – angíny, zápaly nosohltanu, hrtanu, priedušiek, vedľajších nosových dutín či stredného ucha. V brožúre, ktorú si na týchto internetových stránkach môžete otvoriť, vám ponúkame informácie o ďalších možnostiach liečby týchto zdravotných ťažkostí.
Opakujúce sa ochorenia sú pre organizmus dieťaťa veľkou záťažou. Pre dieťa aj pre celú rodinu to však nie je jediný negatívny dôsledok. Kvôli absenciám zavineným chorobou, je narušený kontakt s ostatnými deťmi v kolektíve, najprv v materskej, neskôr aj v základnej škole. Dieťa, ktoré v škole často chýba, musí v strese doháňať učivo. Opakovaná choroba dieťaťa však môže významne obmedziť aj možnosti pracovného uplatnenia matky, a tým – priamo aj nepriamo – ovplyvňovať ekonomickú stabilitu a kvalitu života celej rodiny.
Možno aj vašu rodinu trápia podobné problémy. Preto vás chceme oboznámiť s možnosťami, ktoré ponúka liek Wobenzym. Wobenzym patrí k čoraz častejšie používaným liekom súčasnej medicíny. Pôsobí predovšetkým proti zápalom, opuchom a poruchám imunity. Jeho účinok možno veľmi dobre využiť aj pri podpornej liečbe detí s opakovanými zápalmi dýchacích ciest. Možno aj vášmu dieťaťu už lekár túto liečbu odporučil, a teda máte s jej účinkami skúsenosti priamo vo svojej rodine. Bude pre vás iste zaujímavé, keď sa zoznámite s výsledkami hodnotenia účinnosti podpornej liečby Wobenzymom, ktoré sa realizovalo na 14 klinických pracoviskách v Českej republike na celkovom počte 346 detí. Za najvýznamnejšie považujeme zistenie, že priemerný počet ochorení poklesol u jedného dieťaťa pri podpornej liečbe Wobenzymom o viac ako polovicu za rok (o 58%) a počet nasadenia antibiotík o viac ako dve tretiny (o 68%). Neznamená to však, že antibiotiká boli nahradené Wobenzymom. Ich spotreba sa znížila preto, lebo sa obmedzil počet a závažnosť ochorení vyžadujúcich nasadenie antibiotík .

Wobenzym je podporný liek, ktorý priaznivo pôsobí pri liečbe opakovaných zápalov dýchacích ciest, rovnako aj pri ďalších zdravotných problémoch spojených so zápalom – od reumatických ochorení až po rýchlejšie hojenie úrazov a pooperačných rán.

Výsledky uvedeného klinického hodnotenia ani jednotlivé rozhovory s rodičmi pacientov však nesmú vyvolať dojem, že podávanie Wobenzymu zdravému dieťaťu pôsobí ako prevencia výskytu ochorení. Pri liečbe opakovaných zápalov dýchacích ciest, podobne ako pri množstve iných ochorení, Wobenzym sa používa ako podporný liek a je súčasťou komplexnej terapie spolu s inými liekmi. V prípade ochorenia dieťaťa je možné konzultovať liečbu s lekárom.

Štúdia

V roku 2003 bolo na 14 pracoviskách detských lekárov v Českej republike uskutočnené spätné hodnotenie výsledkov podpornej liečby Wobenzymom u detí s opakovanými zápalmi dýchacích ciest. Zahŕňalo celkom 346 detí, u ktorých liečba prebehla v rokoch 1996-2002. Štatisticky bolo porovnávané, koľkokrát dieťa ochorelo a koľkokrát muselo užívať antibiotiká v priebehu 12 mesiacov pred začatím podpornej liečby Wobenzymom, s obdobím 12 mesiacov po začatí tejto liečby.
V roku po začatí podpornej liečby Wobenzymom poklesol v porovnaní s rokom pred jej začatím priemerný počet ochorení na jedno dieťa z 5,3 na 2,2 (pokles o 58%) a počet nasadenia antibiotík u jedného dieťaťa sa v priemere znížil z 2,7 na 0,8 (pokles o 68%). Neznamená to však, že antibiotiká boli nahradené Wobenzymom. Ich spotreba sa znížila preto, lebo sa obmedzil počet a závažnosť ochorení vyžadujúcich užívanie antibiotík.


Počet zápalov dýchacích ciest
(rok pred začatím liečby a rok po začatí liečby)

Dávkovanie

Pri zápaloch v oblasti uší, nosa, krku, horných aj dolných dýchacích ciest sa podáva Wobenzym v dávke 3×3 až 3×5 dražé denne až do ustúpenia príznakov (na začiatku liečby dávame prednosť vyššej dávke). Pri zápalových ochoreniach Wobenzym nenahrádza liečbu antibiotikami, ale zvyšuje jej účinnosť.