Wobenzym

Zápaly a bolesti kĺbov, šliach a svalov

Degeneratívne ochorenie kĺbov (artróza), ktoré sa objavuje s pribúdajúcim vekom, postihuje predovšetkým nosné kĺby (koleno, bedro), ale aj ďalšie kĺby. Veľké ťažkosti, predovšetkým bolesti, ale aj vznik výpotku a obmedzenie hybnosti kĺbu, sprevádzajú artrózu pri zápalovej aktivácii. Po liečbe systémovou enzymoterapiou ustupujú prejavy zápalu, významne sa znižuje pokojová a námahová bolestivosť a ranná stuhnutosť. Ak chorý trpí reumatoidnou artritídou (progresívnou polyartritídou – ochorenie kĺbov, na ktorom sa podieľa porucha imunity – autoimunita), môžu byť lieky systémovej enzymoterapie tiež súčasťou liečby týchto ochorení. Znižujú opuchy a bolesti kĺbov, zlepšujú ich celkovú hybnosť . Lieky systémovej enzymoterapie môžu byť vhodnou liečebnou alternatívou u tých pacientov, ktorí nemôžu užívať klasické antireumatické lieky . Zaradenie liekov systémovej enzymoterapie do komplexnej liečby môže napomôcť k zníženiu dávok ostatných agresívnejších liekov.
Ďalším častým ochorením, kde sa lieky systémovej enzymoterapie uplatňujú, sú zápaly mäkkých mimokĺbových tkanív – šliach, svalov a ďalších zložiek pohybového aparátu (napr. “tenisový lakeť”, “zamrznuté” rameno, zápal Achillovej šľachy).

Zápaly a bolesti kĺbov, šliach a svalov

  • Pri zápalovo aktivovanej artróze vedie podporná liečba Wobenzymom k ústupu zápalu, zníženiu bolestivosti a rannej stuhnutosti
  • Pri reumatoidnej artritíde Wobenzym zmierňuje opuchy a bolesť kĺbov, zlepšuje ich celkovú hybnosť
  • Wobenzym sa tiež veľmi dobre uplatňuje pri liečbe zápalov šliach a svalov (napr. “tenisového lakťa”, “zamrznutého ramena” alebo pri zápalu Achillovej šľachy)
  • Hlavne pri reumatických ochoreniach je dôležité, že Wobenzym je dobre znášaný aj pri dlhodobej liečbe. Osvedčuje sa ako vhodné riešenie pre pacientov, ktorí napr. pre žalúdočné problémy alebo z iných dôvodov neznášajú bežné antireumatické lieky.

Štúdia

V retrospektívnej štúdii bola spätne vyhodnotená dokumentácia 1056 pacientov s reumatickými chorobami z ordinácií praktických lekárov . Sledovali sa tieto ochorenia: aktivovaná artróza kĺbov, mimokĺbový reumatizmus, reumatické ochorenia chrbtice a reumatoidná artritída. Dve tretiny chorých boli liečené Wobenzymom, jedna tretina štandardne používanými protireumatickými liekmi.
Pri liečbe Wobenzymom bola podstatne menej častá pracovná neschopnosť a zároveň boli dosiahnuté významnejšie zlepšenia všetkých trinástich sledovaných príznakov typických pre reumatické ochorenia.


Podiel pacientov bez uvedených ťažkostí
na konci liečby Wobenzymom (v %)

Dávkovanie

  • Zápalová aktivácia artrózy – Wobenzym 3 x 6 dražé denne po dobu 5-6 týždňov.
  • Reumatoidná artritída – Wobenzym 3 x 5 dražé denne po dobu 5-6 mesiacov .
  • Reumatizmus mäkkých tkanív – Wobenzym 3 x 5 dražé denne najmenej po dobu 3-4 týždňov.