Zápaly močových ciest

Urologické a andrologické ochorenia
(ochorenia močového ústrojenstva a mužských pohlavných orgánov)

Lieky systémovej enzýmoterapie sa uplatňujú aj v liečbe zápalov močových ciest, ktoré sa početnosťou výskytu radia hneď za zápaly dýchacích ciest.
Už relatívne mladí muži okolo štyridsať rokov môžu mať problémy s prostatou (predstojné žľazy) a jej zápalmi. Zápaly prostaty často prechádzajú do chronicity a sú doprevádzené množstvom potiaži (napr. bolesťami pri močení, bolesťami a tlakom za lonovou kosťou, potiažami v sexuálnom živote atď.). Liečba liekmi systémovej enzýmoterapie (podľa povahy ochorení v kombinácii s antibiotikami alebo aj bez nich) napomáha vyliečeniu alebo výraznému ústupu potiaži.

Zápaly močového mechúra, močovej trubice

  • spravidla sa jedná o bakteriálne zápaly, ktorých pôvodcom sú stále častejšie nebezpečné baktérie typu chlamýdií
  • Ak nie sú dokonale vyliečené, často sa opakujú a prechádzajú do chronického stavu
  • Wobenzym nielen že zvyšuje účinnosť antibiotickej liečby a tým aj pravdepodobnosť vyliečenia, ale posilňuje tiež odolnosť pacienta voči prípadným opakovaným infekciám

 

Štúdie

Zápaly prostaty

60 nemocných s akutním nebakteriálním zápalom prostaty bolo léčeno Wobenzymom v dávce 3 krát 5 tabliet denne . V priebehu čtyřtýdenné liečby došlo u 45% pacientov k vyliečeniu a u 29% k významnému zlepšenie stavu (zmírnění bolesti v tříslech vyzařující do varlat, zlepšenie sexuální funkce, zlepšenie rentgenových nálezů, usnadnění průtoku moči apod.). U 10% nemocných došlo pouze k mírnému zlepšenie a len u 16% pacientov nebylo ochorení liečbou ovlivněno.


Účinosť liečby zápalu Wobenzymom

Zápaly močových ciest

U 28 nemocných sa zápalom močového mechúra a 28 nemocných, u ktorých bol tento zápal doprovázen zápalom ledvinné pánvičky, bola kombinovaná liečba antibiotikem či chemoterapeutikem s podávaním Wobenzymu. Podpůrná liečba Wobenzymom vo všetkých prípadoch zvyšovala účinnosť antibiotiká či chemoterapeutika (najmenej o 10%, najviac o 40%). Liečba Wobenzymom mala příznivý vliv na ústup potiaži, příznačných pre uvedená ochorení. Čtyři týdny po zahájenia liečby u 80% pacientov užívajících Wobenzym vymizela přítomnosť baktérií v moči, došlo aj k normalizaci funkce ledvin a laboratorních hodnot.

Další klinické štúdie

Jedna skupina mužů aj žien sa zápaly močových ciest či pohlavných orgánov vyvolanými chlamýdiemi bola léčena antibiotikami, druhá skupina sa stejným ochorením dostávala k antibiotikám navíc Wobenzym.

Závěr štúdie: Ve skupině pacientov léčených antibiotikami bolo vyléčeno 61,4% osôb, zatímco v skupině, ktoré bola podávaná antibiotiká s podporou Wobenzymu, sa podíl vyléčených zvýšil na 92,3%. Co je tak zvlášť významné, u žiadneho z pacientov vyléčených antibiotikami s podporou Wobenzymu nedošlo v priebehu tří mesiacov k opakovanie zápalov.

Dávkovanie

Pri zápaloch močových ciest, prostaty (predstojné žľazy) sa podává Wobenzym v dávce 3 x 3 až 3 x 5 dražé denne až do ustúpenia príznakov (v počátku liečby dáváme prednosť vyšší dávce). V počátku liečby dáváme prednosť vyšší dávce. U zápalových ochorení Wobenzym nenahradzuje liečbu antibiotikami, ale zvyšujú jej účinnosť.