Wobenzym

Urologické a andrologické ochorenia
(ochorenia močového ústrojenstva a mužských pohlavných orgánov)

Lieky systémovej enzymoterapie sa uplatňujú aj v liečbe zápalov močových ciest, ktoré sa početnosťou výskytu radia hneď za zápaly dýchacích ciest. Už relatívne mladí muži okolo štyridsať rokov môžu mať problémy s prostatou (predstojné žľazy) a jej zápalmi. Zápaly prostaty často prechádzajú do chronicity a sú sprevádzané množstvom ťažkostí (napr. bolesťami pri močení, bolesťami a tlakom za lonovou kosťou, problémami v sexuálnom živote atď.). Liečba liekmi systémovej enzymoterapie (podľa povahy ochorení v kombinácii s antibiotikami alebo aj bez nich) napomáha vyliečeniu alebo výraznému ústupu ťažkostí.

Zápaly močového mechúra, močovej trubice

  • spravidla sa jedná o bakteriálne zápaly, ktorých pôvodcom sú stále častejšie nebezpečné baktérie typu chlamýdií
  • Ak nie sú dokonale vyliečené, často sa opakujú a prechádzajú do chronického stavu
  • Wobenzym nielen že zvyšuje účinnosť antibiotickej liečby a tým aj pravdepodobnosť vyliečenia, ale posilňuje tiež odolnosť pacienta voči prípadným opakovaným infekciám

Štúdia

Zápaly prostaty

60 chorých s akútnym nebakteriálnym zápalom prostaty bolo liečených Wobenzymom v dávke 3 x 5 tabliet denne . V priebehu štvortýždňovej liečby došlo u 45% pacientov k vyliečeniu a u 29% k významnému zlepšeniu stavu (zmiernenie bolesti v slabinách vyžarujúcej do semenníkov, zlepšenie sexuálnej funkcie, zlepšenie röntgenové nálezov, zlepšenie prietoku moču a pod.). U 10% chorých došlo iba k miernemu zlepšeniu a len u 16% pacientov nebolo ochorenie liečbou ovplyvnené.


Účinnosť liečby zápalu Wobenzymom

Zápaly močových ciest

U 28 chorých so zápalom močového mechúra a 28 chorých, u ktorých bol tento zápal sprevádzaný zápalom obličkovej panvičky, bola kombinovaná liečba antibiotikami či chemoterapeutikami s podávaním Wobenzymu. Podporná liečba Wobenzymom vo všetkých prípadoch zvyšovala účinnosť antibiotík či chemoterapeutík (najmenej o 10%, najviac o 40%). Liečba Wobenzymom mala priaznivý vplyv na ústup ťažkostí príznačných pre uvedené ochorenia. Štyri týždne po začatí liečby u 80% pacientov užívajúcich Wobenzym vymizla prítomnosť baktérií v moči, došlo aj k normalizácii funkcie obličiek a laboratórnych hodnôt.

Ďalšie klinické štúdie

Jedna skupina mužov aj žien so zápalmi močových ciest či pohlavných orgánov vyvolanými chlamýdiami bola liečená antibiotikami, druhá skupina s rovnakým ochorením dostávala k antibiotikám aj Wobenzym.

Záver štúdie: V skupine pacientov liečených antibiotikami bolo vyliečených 61,4% osôb, zatiaľ čo v skupine, ktorej boli podávané antibiotiká s podporou Wobenzymu, sa podiel vyliečených zvýšil na 92,3%. Čo je zvlášť významné, u žiadneho z pacientov vyliečených antibiotikami s podporou Wobenzymu nedošlo v priebehu troch mesiacov k opakovaniu zápalov.

Dávkovanie

Pri zápaloch močových ciest, prostaty (predstojnej žľazy) sa podáva Wobenzym v dávke 3 x 3 až 3 x 5 dražé denne až do ustúpenia príznakov (v začiatku liečby dávame prednosť vyššej dávke). Pri zápalových ochoreniach Wobenzym nenahradzuje liečbu antibiotikami, ale zvyšuje jej účinnosť.