Zápaly žíl

Cievne ochorenia

Vedľa schopnosti optimalizovať priebeh zápalu a redukovať otoky, ovplyvňujú lieky systémovej enzýmoterapie niektoré vlastnosti krvi (napr. zlepšujú jej tekutosť, obmedzujú zhlukovanie červených krviniek a krvných doštičiek). To všetko pôsobí prospešne pri liečbe rôznych cievnych ochorení. Uplatňujú sa nielen ako súčasť liečby akútnych zápalov povrchových žíl, ale pomáhajú tiež pacientom, u ktorých po opakovaných zápaloch žíl (potrombotický syndróm) pretrvávajú dlhodobé potiaže – hlavne otoky a bolesti v končatínách pri väčšej námahe, ktoré obmedzujú ich výkonnosť.

Štúdie

Ve dvojito zaslepené multicentrické štúdii bolo sledované 156 pacientov s akutním zápalom povrchových žíl . 79 nemocných bolo léčeno Wobenzymom v dávce 3 krát 4 dražé denne a 77 pacientov dostávalo placebo. Doba liečby činila 12-16 dní. Všichni pacienti navíc používali kompresní punčochu. Pri hodnotení k sedmému dni liečby bol pozorován významne větší ústup spontánní bolesti v skupině léčené Wobenzymom. Tato skupina vykazovala jednoznačně lepší výsledky aj pri hodnotení ďalších ukazateľov účinnosťi liečby (napr. bolestivá reakce na tlak, zarudnutí kůže, délka hmatného zatvrdnutí žíly, pocit napětí, množství užívaných liekov proti bolesti).

Podiel pacientov s ústupom uvedených potiaži

Dávkovanie

Zápaly povrchových žíl – doporučuje sa Wobenzym v dávce 3 x 5 až 3 x 7 dražé po dobu 2 – 3 týždňov. Lieky systémovej enzýmoterapie je možné podávať súčasne s lieky na úpravu srážlivosti krvi v tablietách. Je však nutné poradiť sa s lekárom. Potrombotický syndróm – 3 x 5 – 3 x 10 dražé Wobenzymu po dobu 5 – 6 týždňov. V počátku liečby volíme skôr vyšší dávky.