Wobenzym

Cievne ochorenia

Vedľa schopnosti optimalizovať priebeh zápalu a redukovať opuchy, ovplyvňujú lieky systémovej enzymoterapie niektoré vlastnosti krvi (napr. zlepšujú jej tekutosť, obmedzujú zhlukovanie červených krviniek a krvných doštičiek). To všetko pôsobí prospešne pri liečbe rôznych cievnych ochorení. Uplatňujú sa nielen ako súčasť liečby akútnych zápalov povrchových žíl, ale pomáhajú tiež pacientom, u ktorých po opakovaných zápaloch žíl (potrombotický syndróm) pretrvávajú dlhodobé ťažkosti – hlavne opuchy a bolesti v končatinách pri väčšej námahe, ktoré obmedzujú ich výkonnosť.

Štúdia

V dvojito zaslepenej multicentrickej štúdii bolo sledovaných 156 pacientov s akútnym zápalom povrchových žíl . 79 chorých bolo liečených Wobenzymom v dávke 3 krát 4 dražé denne a 77 pacientov dostávalo placebo. Doba liečby bola 12-16 dní. Všetci pacienti navyše používali kompresné pančuchy. Pri hodnotení k siedmemu dňu liečby bol pozorovaný významne väčší ústup spontánnej bolesti v skupine liečenej Wobenzymom. Táto skupina vykazovala jednoznačne lepšie výsledky aj pri hodnotení ďalších ukazovateľov účinnosti liečby (napr. bolestivá reakcia na tlak, sčervenanie kože, dĺžka hmatateľného zatvrdnutia žily, pocit napätia, množstvo užívaných liekov proti bolesti).


Podiel pacientov s ústupom uvedených ťažkostí

Dávkovanie

Zápaly povrchových žíl – odporúčame Wobenzym v dávke 3 x 5 až 3 x 7 dražé po dobu 2 – 3 týždňov. Lieky systémovej enzymoterapie je možné podávať súčasne s liekmi na úpravu zrážanlivosti krvi v tabletách. Je však nutné poradiť sa s lekárom. Potrombotický syndróm – 3 x 5 – 3 x 10 dražé Wobenzymu po dobu 5 – 6 týždňov. V začiatku liečby volíme skôr vyššie dávky