Kontakty

Naša adresa:

MUCOS Pharma CZ s.r.o.
Uhříněveská 448
252 43 Průhonice
Praha – západ
Česká republika

Firma MUCOS Pharma CZ s.r.o.

je zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 1987

IČO: 18630138

DIČ: CZ18630138

 

Prihláste sa k odberu noviniek, akcií, zaujímavostí.

Registrovať

 

Ak je vaša otázka naliehavá, obráťte sa na svojho lekára alebo na 24-hodinovú lekársku službu.

Ak máte podozrenie na nežiaduce účinky lieku, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako postupujte aj v prípade akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii lieku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich účinkov. Podrobnosti o hlásení nájdete na stránke: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov
Adresa pre zasielanie je Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Podozrenia na nežiaduce účinky a iné informácie o bezpečnosti liekov spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. môžete hlásiť aj telefonicky na čísle: +420 702 243 772 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Aktuálne informácie o lieku Wobenzym od spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nájdete tu:
Príbalový leták Wobenzym
SPC Wobenzym

Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku.