Liečba antibiotikami

Wobenzym zvyšuje účinnosť antibiotík

Čo sú vlastne antibiotiká?

Antibiotiká sú látky používané na terapiu infekčných ochorení spôsobených baktériami. Slúžia na zástavu množenia baktérií alebo na ich usmrtenie. Pôvodne išlo iba o látky prírodného pôvodu produkované plesňami či baktériami. Dnes však tieto liečivá dokážeme vyrobiť aj synteticky.
Antibiotiká sa delia na úzkospektrálne (špecifické) a širokospektrálne. Úzkospektrálne antibiotiká obsahujú látku, ktorá je účinná proti menšiemu okruhu bakteriálnych kmeňov. Širokospektrálne, ako názov napovedá, pôsobia proti širokému množstvu druhov baktérií. Ich výhodou je, že pacient nemusí čakať na výsledky laboratórneho vyšetrenia, ktoré určí konkrétny typ baktérie, a môže liečbu začať ihneď. Úskalím je však často diskutovaná bakteriálna rezistencia pri nadužívaní širokospektrálnych antibiotík. Pri nej sa baktérie „naučia“ proti pôsobeniu antibiotík brániť, takže tie sa stanú časom neúčinnými.

muž v posteli s teplomerom

Liečba antibiotikami: kedy áno?

V dnešnej dobe dochádza často k nadužívaniu antibiotík. To podporuje rozvoj bakteriálnej rezistencie a ďalších nežiaducich účinkov. Aby sme sa tomu vyhli, je potrebné dodržiavať základné zásady antibiotickej terapie. Antibiotiká sú určené iba na liečbu zápalov spôsobených baktériami. Nie je správne podávať antibiotiká pri ľahkých ochoreniach vírusového pôvodu. Nikdy sami nezačínajte brať antibiotiká, ktoré vám zostali doma po predchádzajúcej liečbe. Antibiotickú liečbu musí vždy predpísať váš lekár na základe vyšetrenia.

Ako správne užívať antibiotiká?

  • Dodržujte predpísané dávkovanie a intervaly medzi jednotlivými dávkami.
  • Neprerušujte liečbu predčasne. Vždy doužívajte celú predpísanú dávku.
  • Spolu s antibiotikami vždy užívajte aj probiotiká. Antibiotiká totiž ničia nielen škodlivé baktérie, ale aj tie prospešné v črevnom mikrobióme – dôležitom centre nášho imunitného systému. To vedie nielen k tráviacim ťažkostiam (napríklad k hnačkám), ale aj k oslabeniu imunity a väčšej náchylnosti na infekčné ochorenia.
  • Počas užívania antibiotík dodržujte pokojový režim a dostatočne pite. Vyhýbajte sa alkoholu a pobytu na slnku.

Wobenzym zvyšuje účinok antibiotík

Účinnosť antibiotickej liečby je vhodné podporiť liekom systémovej enzymoterapie Wobenzymom. Jednotlivé proteolytické enzýmy aj ich kombinácie nachádzajúce sa vo Wobenzyme zvyšujú hladiny niektorých súčasne podávaných antibiotík a chemoterapeutík v krvi a zlepšujú ich prienik do zápalom zasiahnutých tkanív. Účinnosť antibiotickej liečby sa tak zvyšuje. Táto vlastnosť Wobenzymu sa označuje ako tzv. efekt vehikula. Wobenzym zároveň dlhodobo posilňuje oslabenú imunitu.

Dávkovanie Wobenzymu

žena v posteli, ktorá sa naťahuje a zotavuje

Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku.