Enzýmy a ich účinky

Čo sú to enzýmy?

Enzýmy sú komplexné látky bielkovinovej povahy;. V bunkách ľudského tela sa tvoria z aminokyselín, ktoré organizmus získava trávením bielkovín nachádzajúcich sa v potrave. Enzýmy urýchľujú a riadia všetky biochemické procesy v tele. Preto sa nazývajú aj biokatalyzátory. V ľudskom tele prebieha mnoho miliónov chemických reakcií za jedinú sekundu. Bez enzýmov by tie isté reakcie mohli trvať stovky rokov alebo by vôbec neboli možné. Dnes poznáme tisíce enzýmov v ľudskom tele, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v desiatkach telesných procesov. Každý enzým je špecialista – plní len jednu špeciálnu úlohu, na ktorú je určený, a funguje ako kľúč od zámku spolu s konkrétnou látkou. Enzýmy v tele teda spoločne pôsobia ako dokonale zohratý orchester a spoločne zabezpečujú mimoriadne zložité mechanizmy života. Liečebná metóda využívajúca zmes rastlinných a živočíšnych enzýmov, ktoré pôsobia na organizmus ako celok, sa nazýva systémová enzýmoterapia. Prečítajte si kedy vám môže systémová enzýmová terapia pomôcť.

Účinky enzýmov

Podpora funkcie imunitného systému

Enzýmy zlepšujú komunikáciu a koordináciu jednotlivých zložiek imunitného systému. To znamená, že tam, kde je imunita oslabená, enzýmy dokážu zvýšiť aktivitu imunitných buniek a niektorých ich produktov. Naopak, tam, kde je imunita chorobne zosilnená a sama je príčinou ochorenia, môžu enzýmy znížiť jej aktivitu smerom k normálu.

Optimalizácia priebehu zápalu

Nie každý zápal je v tele nežiaduci. Zápal po zranení je prirodzenou reakciou organizmu, ktorá pomáha zraneniu pri hojení (nazývame ho hojivý zápal). Na rozdiel od bežne používaných protizápalových liekov, ktoré tento hojivý zápal tiež potláčajú, enzýmy zlepšujú a urýchľujú jeho priebeh, čím pomáhajú hojeniu.

Rozpúšťa krvné zrazeniny

Jednou z prvých reakcií na poškodenie tkaniva spôsobené úrazom alebo operáciou* je tvorba krvnej zrazeniny, ktorou sa telo bráni proti úniku krvi z mechanicky poškodených ciev. Poškodenie cirkulácie krvi a lymfy má za následok komplexnú poruchu krvného obehu so známymi prejavmi, ako sú opuchy, modriny alebo viditeľné príznaky krvácania. Enzýmy majú schopnosť rozpúšťať bielkovinové zložky krvných zrazenín, urýchľujú ich rozpad a prispievajú tak k obnoveniu cirkulácie, najmä v najmenších cievach. To uľahčuje odtok tekutín z miesta poškodenia, transport odumretých častí tkaniva, opuch rýchlejšie ustupuje a modriny sa rýchlejšie vstrebávajú. Enzýmy tiež zvyšujú elasticitu červených krviniek a znižujú zhlukovanie krvných doštičiek. Tým sa zlepšuje „tekutosť“ (viskozita) krvi a jej cirkulácia v tkanivách.

Hoci tento účinok možno pri lieku Wobenzym označiť za mierny, treba mať na pamäti, ak pacient súčasne užíva iné antikoagulanciá, že Wobenzym by teoreticky mohol zvýšiť ich účinok, a tým aj sklon ku krvácaniu. V takejto situácii odporúčame vždy konzultovať liečbu liekom Wobenzym s lekárom a riadiť sa jeho pokynmi. Wobenzym však nenahrádza liečbu inými antikoagulanciami, ak ju predpíše lekár. 

muž na pohovke so zlomenou nohou a barlami

Podporuje vstrebávanie opuchu

Enzýmy urýchľujú vstrebávanie vzniknutého opuchu. Jednak rozpúšťaním krvnej zrazeniny a obnovením krvného obehu (opísané vyššie) a jednak odstraňovaním tekutiny z tkanív. V podmienkach zápalu sa zvyšuje priepustnosť cievnej steny pre tekutinu. To ďalej podporuje únik tekutiny mimo cievneho riečiska a prispieva k vzniku a udržiavaniu edému. Enzýmy nachádzajúce sa v prípravku Wobenzym® dokážu tieto nežiaduce bielkoviny unikajúce z ciev rozložiť. Okrem toho Wobenzym® obsahuje látku rutín, ktorá spevňuje cievnu stenu, čím znižuje únik tekutiny z ciev do tkanív a vznik samotného opuchu.

Pôsobí proti bolesti

Časť analgetického účinku enzýmov je sprostredkovaná rozkladom látok vyvolávajúcich bolesť. Úľava od bolesti počas systémovej enzýmovej terapie však súvisí najmä so znížením napätia tkaniva (redukcia opuchu), odstránením produktov rozkladu tkaniva z miesta poškodenia a zlepšením zásobovania tkaniva kyslíkom. Wobenzym preto nie je primárne liekom proti bolesti. Analgetický účinok lieku Wobenzym sa zvyčajne dostaví po niekoľkých dňoch, a to hlavne v závislosti od ústupu opuchu a zápalu. Najmä v počiatočných fázach liečby po úrazoch alebo operáciách možno preto očakávať použitie iných liekov proti bolesti, ale Wobenzym sa s nimi môže voľne kombinovať.

Zvýšenie účinnosti antibiotík

Jednotlivé proteolytické enzýmy a ich kombinácie zvyšujú hladinu niektorých súčasne podávaných antibiotík a chemoterapeutík v krvi a zlepšujú ich prenikanie do tkanív. Tým sa zvyšuje účinnosť antibiotickej liečby. Táto vlastnosť Wobenzymu sa označuje ako „efekt vehikula“.
Liek Wobenzym obsahuje jedinečnú kombináciu enzýmov, ktorej účinnosť bola overená sériou kontrolovaných klinických štúdií a viac ako 50-ročnými skúsenosťami. Dôležitý je tu každý enzým v presne stanovenom množstve.

Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku.