Wobenzym

Právne súvislosti

Upozornenie

Z textov na týchto internetových strankách nesmie vzniknúť dojem, že pre pozitívne ovplyvnenie zdravotného stavu vždy postačí užívať samotný Wobenzym. Často sa totiž používa ako súčasť komplexnej terapie spolu s inými liekmi a ďalšími liečivými postupmi . Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona o reklame č. 138/2002 Sb. výsledky štúdií, uverejnené v tejto brožúre, nejde prijímať ako odporučenia lekára. Výpovede pacientov sú subjektívne. Na základe ich príkladu preto nejde stanovovať vlastnú diagnózu a očakávať totožný výsledok. U mnohých ochorení je možné poradiť sa pred podávaním Wobenzymu s lekárom (hlavne pri liečbe detí a u pooperačných stavov, u závažných alebo dlhšie trvajících zdravotných potiaži).